Závěrečné práce

Azylový dům s mateřským centrem u jezera Milada

Bc. Lucie Braunová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je navrhnout azylový dům s mateřským centrem ve městě Roudníky. Účelem tohoto zařízení je poskytnout zázemí matkám i otcům, kteří se z různých důvodů ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené především se ztrátou bydlení. Azylový dům pomáhá lidem v procesu resocializace a návratu k běžnému způsobu života.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.