Diplomové práce

Transformace zemědělského areálu v Květnici

Ing. Michaela Tůmová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce řeší možnost využití bývalého zemědělského areálu v obci Květnice, která se nachází v suburbánní zóně kolem Prahy. Od roku 2002 se počet obyvatel obce více než zešestinásobil, ale občanská vybavenost nevznikla žádná. Vytvářím nové jádro a centrum obce, doplňuji místa a činnosti tak, aby odrážely potřeby obyvatel a umožnily interakci mezi obyvateli.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.