Závěrečné práce

Strakonice - revitalizace bývalé továrny Fezko

Bc. Petra Brůžková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem mé diplomové práce je transformace a revitalizace bývalého továrního areálu Fezko v historickém centru města Strakonice. Území je výjimečné svou polohou, podobou i sousedstvím. V bezprostřední blízkosti továrny se nachází dominanta středověkého hradu Strakonice a přilehlého zámku. Továrna a hrad dohromady vytvářejí panorama soutoku řek Otavy a Volyňky, jednu z nejvýraznějších dominant města Strakonice. Projekt se zabývá továrnou v několika rovinách. Řeší budoucí urbanistické směřování celého území vymezeného oběma řekami, hradem a železnicí. Detailněji pak určuje nový stavební program pro několik stávajících budov a novostavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.