Diplomové práce

Urbanistická koncepce rozvoje obce Zlatníky-Hodkovice

Bc. Petr Čermák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Urbanistický projekt se zabývá vytvořením ucelené vize návrhu pro obec Zlatníky-Hodkovice. Hledá odpovědi na kvalitu života uvnitř obce a jejího okolí. Vytváří citlivá místa uvnitř a vně obce, které jsou zapojeny do celkové vize návrhu. Vzniká sídlo, které si zachovává vesnický charakter, měřítko a identitu původních vesnic Hodkovice a Zlatníky. Sídlo, které si kolem sebe vytvořilo vlastní krajinu a příležitosti, jak jí využít ve svůj prospěch. Navrhnout moderní otevřenou obec, kde lidé rádi bydlí a tím vytvořit kvalitní společenství obyvatel, kteří tu rádi tráví svůj volný čas.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.