Diplomové práce

Rehabilitace areálu zámku Dubenec

Bc. Kateřina Kašová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Areál zámku a hospodářského dvora v Dubenci, který je barokního založení, se nachází poblíž Příbrami. Dříve dominantní prvek vesnické zástavby je dnes silně devastovaný (vlastní zámek v torzu, hospodářské stavby ve zchátralém stavu). Současný tristní stav areálu je jako v mnoha dalších případech důsledkem znárodnění majetku po roce 1948 a také důsledkem negativního vlivu těžby uranu v bezprostředním okolí. Cílem diplomního projektu je obnova areálu zámku Dubenec a jeho funkční oživení. Hlavním myšlenkou je opětovné navrácení zámeckého areálu do centra dění obce a vytvoření místa pro společné setkávání obyvatel Dubence, které v současnosti vesnice postrádá.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.