Závěrečné práce

POLIKLINIKA V CENTRU MĚSTA

Vondra Vojtěch

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem nové budovy polikliniky v centru města Lanškroun, která nahradí současnou provozně a kapacitně nevyhovující budovu. Zároveň prověřuje možnosti urbanistického řešení jejího bezprostředního okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.