Výstava ateliérových prací

Anotace

Klid, soukromí, odpočinek, zlepšování klimatu, tato hesla táhnou mnohé lidi z měst do přírody, na venkov a v horším případě do satelitu. Přitom nemalá část městských lidí má pod svými okny příležitosti je realizovat. Blok, typická městská zástavba až do poloviny dvacátého století, může vytvářet v centrech měst doslova oázu, neboť okolní domy cloní kousky živé přírody. Mnoho vnitrobloků svůj potenciál nevyužívá. Velkým tématem, kterým se intenzivně zabývají dnešní města, je dešťová voda. Rozsáhlé zpevněné plochy neumožňují vsakování dešťové vody v místě jejího spadu. To vede k narušení malého vodního cyklu a zhoršení klimatu ve městech. Je nutné na ni nahlížet jako na cennou komoditu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho