Závěrečné práce

Revitalizace areálu bývalého manského dvora v Kamýku nad Vltavou

Bc. Petr Pokrupa

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je revitalizace zanedbaného areálu bývalého hospodářského dvora č.p. 2 v Kamýku nad Vltavou. Návrh se zabývá konverzí dvora na multifunkční rekreační areál s novostavbou penzionu a restaurací. Dochované objekty jsou obnoveny v původním duchu, architektura novostaveb respektuje historický kontext rekonstruovaných budov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.