Závěrečné práce

Revitalizace areálu bývalého manského dvora v Kamýku nad Vltavou

Bc. Martin Pelikán

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je nalézt nový způsob využití hospodářského dvora. Cílem je obnovit historické budovy a citlivě doplnit areál novým objektem. Hlavní náplní dvora je chráněné bydlení a chráněná pracoviště pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Chráněná pracoviště jsou zaměřena na drobnou výrobu a výrobu potravinářskou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.