Diplomové práce

Rekonverze důlního areálu Zbůch

Bc. Jakub Křička

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Nalezení hodnot paměti, zpracování, vyhodnocení, reflexe, volba přístupu, ponaučení, znovusjednocení, očista, doplněk, jednota, celek, společnost, výroba, práce, kultura, tvorba hodnot    

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.