Diplomové práce

Centrum děstské onkologie v Motole

Bc. Pavel Kabíček

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt centra dětské onkologie v areálu FN Motol.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.