Závěrečné práce

Železniční stanice Praha - Výstaviště

Bc. Štěpán Matějka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Holešovické výstaviště, Matějská pouť, akvárium, hokejová hala, Stromovka, aj.  A na kraji železniční zastávka. Zastávka, která je vstupní branou do části města, kde spěch není na programu dne. Proto navrhuji stanici jako další z řady pavilonů, tedy stavby tak typické pro výstaviště nebo parky. Pavilon, která zároveň propojuje Holešovické výstaviště pěší promenádou se sloupořadím s Holešovicemi a budoucí čtvrtí Bubny-Zátory.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.