Diplomové práce

Olomouc centrum - jih

Bc. Tereza Vrbová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh se zabývá doplněním a uzavřením jihu centra Olomouce s přihlédnutím k plánům Camilla Sitteho a urbanistickému celku centra. Navrhuje se, aby bylo území v souladu se Sitteho plány doplněno o budovu veřejné knihovny. Z tohoto důvodu je předmětem podrobnějšího projektu koncept budovy Vědecké knihovny pro město Olomouc, který si klade za cíl rozšířit současnou strukturu knihovny o stavbu s prostory orientovanými na její běžné uživatele. Nová budova knihovny je umístěna na městském pozemku starého autobusového nádraží mezi ulicí Polská a třídou Svobody.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.