Závěrečné práce

Fakulta humanitních studií v kontextu barokního opevnění

Bc. Jakub Jirman

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh nové budovy Fakulty humanitních studií UK. Návrh je situován mezi bývalé bastiony XI a XII barokního opevnění na rozhraní pražských Střešovic a Hradčan. Řešení nového domu vyplývá nejen z potřeb samotné fakulty, ale reaguje především na okolní kontext, který přetváří a kultivuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.