Závěrečné práce

Základní škola Západní město

Bc. Lucie Sejkorová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomního projektu je návrh základní školy v Praze – Západním Městě. Škola by měla obohatit novou čtvrť – kromě vzdělávání poskytuje sportovní areál, jídelnu a dílny pro užití veřejností. Návrh školy umožňuje svými dispozicemi nové a alternativní způsoby výuky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.