Závěrečné práce

Radnice pro Prahu 7

Bc. Jindřich Blaha

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním diplomní práce je navrhnout novou radnici pro Prahu 7 v oblasti stanice metra Vltavská. Radnice je zasazena do nově navržené urbanistické struktury tak, aby se stala pomyslným součinitelem rozvoje neutěšené lokality. Nová radnice bude stát v čele náměstí a bude jasně rozeznatelným solitérem. Atypu je dosahováno typickými prostředky - šikmou střechou a využitím tradičních materiáů. Mohutný krov obsahuje velkorysé sály pro veřejnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.