Závěrečné práce

Zdravotnická technika

BcA. Klára Kohoutková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

V rámci analýzy zdravotnické techniky jsem se zaměřila na obor neonatologie, přesněji na stacionární inkubátory. Cílem projektu je navrhnout ergonomicky vhodné řešení, vyhovující personálu nemocnice a odstranit negativní emoce k produktu ze strany matky dítěte. Návrh splňuje obecné předpoklady průmyslového produktu a respektovat ergonomické, estetické, materiálové a funkční předpoklady.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.