Závěrečné práce

Univerzitní knihovna Albertov

Bc. Tereza Březovská

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Navrhuji knihovnu jako nové srdce intelektuální komunity a symbol kampusu. Dům s cílem reprezentovat univerzitu, generovat život a synergii pro vytvoření fungující sítě, dům jako pojidlo mezi jednotlivými fakultami, neutrální půdu umožňující sdílení informací a spolupráci všech fakult, knihovnu s cílem koncentrovat veškeré poznatky z oborů přírodních věd pod jednou střechou a přinést studijní aktivitu zpět do centra kampusu. https://issuu.com/t.bee/docs/brezovskadp

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.