S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Diplomové práce

Vnější krajina Prahy - park Hostivař-Hrdlořezy

Bc. Jan Hrouda

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt zpracovává téma pražské periferie a její vztah ke krajině. Skrze celoměstský koncept je vytvořen návrh parku spojujícího Hostivař a Hrdlořezy. Park je kombinací volné krajiny a prvků rozmanitých aktivit.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.