Diplomové práce

Univerzitní lázně

Bc. Josef Choc

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Lázně jako místo očisty a odpočinku. Lázně jako zdroj energie. Lázně jako instituce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.