Závěrečné práce

Univerzitní lázně

Bc. Josef Choc

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Lázně jako místo očisty a odpočinku. Lázně jako zdroj energie. Lázně jako instituce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.