Diplomové práce

Komunitní bydlení pro lidi bez domova, studenty a začínající rodiny

Bc. Matúš Kúdeľa

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

LOKALITA SE NACHÁZÍ V HOLEŠOVICÍCH V PRAZE, V BLÍZKOSTI LIBEŇSKÉHO MOSTU. NAVRHOVANÉ OBJEKTY ZASTAVUJÍ TROJÚHELNÍKOVOU PARCELU A DOTVÁŘEJÍ TAK BLOKOVOU STRUKTURU TYPICKOU PRO DANOU OBLAST. TVOŘÍ JE AZYLOVÝ DŮM A KOMUNITNÍ BYDLENÍ, KTERÉ SE NEUZAVíRÁ DO SEBE ALE SLOUŽÍ I ŠIRŠí VEŘEJNOSTI. POSKYTUJE PROSTORY PRO INTERAKCI MEZI OBYVATELI. POMÁHA ZNOVUZAČLENĚNÍ LIDÍ BEZ DOMOVA DO SPOLEČNOSTI. VYTVÁŘÍ PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ, KTERÉ PRACUJE S RŮZNÝMI STUPNI SOUKROMÍ. PARTER A VNITROBLOK SLOUŽI JAKO VEŘEJNÝ A POLOVEŘEJNÝ PROSTOR S PRODEJNAMI, DÍLNAMI, WORKSHOPY, PRÁDELNOU, RESTAURACÍ…VE VYŠŠÍCH PODLAŽÍCH SE NACHÁZÍ SDÍLENÉ BYDLENÍ. KONSTRUKCE BUDOVY JE Z KONTEJNERŮ ZNAČKY KOMA MODULAR SE SAMONOSNÝM RÁMOVÝM SYSTÉMEM.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.