Diplomové práce

Optika - dioptrické brýle

BcA. Karolina Marková

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh kolekce slunečních a dioptrických brýlí inspirované modernou, purismem, konstrukcí a světelnými průhledy. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.