Závěrečné práce

Zastávka Praha Výstaviště

Bc. Miroslav Bachura

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Železničné stanice, v minulosti budovy mimoriadneho významu sa dnes pomaly tratia z nášho povedomia. Železničná stanica budí obraz honosných stavieb, ľahko rozpoznateľných a orientačne významných bodov. V minulosti spájali svet a tvorili brány do miest. Dnes sa náplň železničných staníc pozmenila. Mnohé z nich chátrajú, zabudnuté časom a zašlou slávou. Pýtam sa, čo teda znamená navrhnúť novú železničnú stanicu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.