Diplomové práce

Realistická utopie Grasmanka

Bc. Ondřej Mohyla

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Artikulace termínu antropocén výrazně ovlivnila diskurz současné vědy. Jakou podobu může nabírat architektonická teorie v antropocénu? Vize světa po práci, perspektivismus, parametrická praxe a paralelismus teorií jsou jedněmi z možností.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.