Závěrečné práce

Muzeum studené války Drnov

Bc. Rudolf Pástor

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Bunkr byl důležitou součástí moderní fortifikace a protiletecké ochrany nejen Prahy, ale celé ČR. Jeho vznik a účel se váže k období nazývaného studená válka, ve kterém hrál strategickou úlohu. Pádem železné opony táto důmyslná technicky, náročná a přísně tajná stavba pozbyla opodstatnění. Později jej armáda  vyhodnotila jako nepotřebný, a koncem roku 2009 bunkr i areál zcela opustila. Diplomní projekt si klade otázku jak se postavit k vojenskému dědictví a vojenství celkově. Nabízí příklad možného řešení. Zkoumá, zda vhodná adaptace, anebo konverse takového prostoru, může vést k jeho oživení, a využití potenciálu, který opuštěný objekt bunkru bezesporu má.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.