Závěrečné práce

Obchodní centrum Praha Bubny

Bc. Josef Knotek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem jednoho z bloků provedené urbanistické studie. Blok je řešen v kontextu celé transformační oblasti a jeho ambicí je stát se společenským a obchodním centrem této oblasti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.