Diplomové práce

Urbanistická koncepce obce Dolní Újezd

Bc. Vojtěch Bis

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce venkovské obce Dolní Újezd s důrazem na artikulaci hranic a rozhraní ve všech měřítcích návrhu. Návrh je založen na analýze území a studiu hranic a rozhraní na venkově. Koncepce se opírá o vizi čitelného a srozumitelného sídla, které nepopírá svůj venkovský charakter, ale naopak z něho těží a dále ho rozvíjí. Stejně tak je podporována a rozvíjena osobitost a různorodost charakterů jeho dílčích částí. Práce územím prochází od měřítka krajiny skrze vlastní sídlo až po detaily veřejných prostranství. Cílem práce je komplexní návrh kultivovaného, životu příjemného, obytného sídla.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.