Diplomové práce

Most Holešovice - Karlín

Bc. Jana Tichá

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je most, který se nachází mezi pražskými částmi: Holešovice a Karlín. Návrh řeší vzhled mostu tak, aby seděl do okolní krajiny. Další problematikou, kterou se téma zabývá je přemostění území dlouhého 200 metrů. Most je určen pro pěší, cyklisty a automobilovou dopravu. Nedílnou součástí projektu je volba a návrh osvětlení, zábradlí a dalších částí mostu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.