Diplomové práce

Městský blok v Holešovicích

Bc. Dagmar Andělová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Městský blok v Holešovicích Cílem projektu je doplnění městské zástavby v nefunkčním bloku v Holešovicích. Diplomová práce zkoumá potřeby a prostorové řešení v dané lokalitě. Výsledkem je blok převážně určen k bydlení s doplňkovou funkcí v parteru. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.