Závěrečné práce

Dostavba areálu holešovického pivovaru

Bc. Markéta Michálková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Řešeným územím diplomní práce je lokalita - proluka  nové zástavbě areálu bývalého holešovického pivovaru, na nároží vymezeném ulicemi Komunardů a U Uranie. Cílem diplomní práce je prověřit možnosti dostavby tohoto areálu s ohledem zejména na citlivý kontext Ortenova náměstí. Navrhovaným řešením je dostavba dvou administrativních objektů propojených podzemními podlažími, z nichž jeden by měl sloužit jako potencionální nové sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.