Diplomové práce

Nová budova fakulty architektury, TU Dresden

Bc. David Češek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce je navrhnout novou budovu fakulty architektury, TU Dresden. Od sjednocení Německa je sídlem nevyhovující kancelářská budova, neinvenční  a účelu i poslání neodpovídající prostor. Výsledkem by měl být inovativní a inspirativní prostor, který dodává potřebnou atmosféru pro vzdělávání studentů architektury. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.