Diplomové práce

POLYFUNKČNÍ ATLETICKÁ HALA A VELODROM V BRNĚ

Lucie Hanzlíková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh lehkoatletické haly v kombinaci s velodromem v Brně Bohunicích pro 3000 sedících diváků. Hala by měla sloužit pro více než 4500 atletů a dráhových cyklistů z Brna a okolí a splňovat technické i provozní požadavky pro konání soutěží dle IAAF. Součástí návrhu je i sportovně-rekreační park obklopující halu ze severu. Hlavním cílem návrhu bylo vytvořit halu, která by byla využívána nejen sportovci v zimním období, ale nabízela i další možnosti sportovního a kulturního vyžití také obyvatelům okolí po celý rok.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.