Diplomové práce

PAVILON PRO PANDY ZOO PRAHA

Lucie Mejsnarová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh areálu expozice pand velkých v Zoo Praha, včetně výběhů, návštěvnických komunikací, prodejny suvenýrů a čínské restaurace v lokalitě určené v soutěžních podmínkách otevřené urbanisticko-architektonické soutěže o návrh ''Expozice pand velkých'' vyhlašované Zoologickou zahradou hl. m. Prahy. Stavba je navržena jako podzemní budova umožňující maximální využití pozemku jako prostoru pro zvířata.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.