Diplomové práce

MRAKODRAP 610 LEXINGTON AVENUE

Dalibor Pospíšil

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh mrakodrapu v New Yorku s přihlédnutím k místním podmínkám, regulacím daným městem a stavebního programu víceúčelové budovy hotelu a rezidenčního bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.