Závěrečné práce

Letní kino, Litoměřice

Jurij Romanyuk

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Tématem této práce je návrh letního kina v Litoměřicích. Stavební pozemek se nachází přímo na Střeleckém ostrově, nedaleko centra města a řeky Labe. Stavba je situovaná ve východní části ostrova v parku. Na ostrov je zákaz vzejdu automobilu a proto se očekává pouze pěší doprava návštěvníků. Stávající budova a zastřešení je v nevyhovujícím stavu. Nedaleko hranic pozemku je hospoda a prostor kina je také často využíván pro konání koncertu. Hranice pozemku je ohraničené plotem z pletiva. Okolí je zanedbané. Cílem návrhu je kvalitně nahradit stávající objekt (včetně jeho zastřešení), propojit provoz letního kina s barem, hudební a divadelní scénou, oddělit pozemek kina a zlepšit okolí stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.