Diplomové práce

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ CENTRUM PRAHA-EDEN

Tereza Pacltová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.