Diplomové práce

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ - DOLNÍ VÍTKOVICE

Ondřej Dufek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.