Diplomové práce

KOMUNITNÍ CENTRUM JIHLAVA

Dagmar Tománková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh komunitního centra v obytné čtvrti na okraji Jihlavy. Zabývá se budoucím rozvojem lokality a určuje její nové centrum. Budova komunitního centra se nachází v blízkosti školy, je průchozí a hmotou a posazením v terénu plynule navazuje na okolní zástavbu. Vnitřním uspořádáním je schopná rychle reagovat na měnící se potřeby rozvíjené lokality. Centrální prostor budovy nabízí mnoho způsobů využití a navazující prostory jsou maximálně variabilní.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.