Diplomové práce

ŘÍČNÍ PŘÍSTAVIŠTĚ V LITOMĚŘICÍCH

Alžběta Dvořáková

Architektura a urbanismus

Anotace

Přístav v Litoměřicích měl dlouhou dobu významnou pozici jako obchodní a kulturní centrum, a posléze jako oblíbená volnočasová destinace. Po přeložení železnice na konci padesátých let dvacátého století byl však odříznut od zbytku města a postupně téměř opuštěn. Projekt si klade za cíl celkovou revitalizaci oblasti a návrh nových přístavních mol, veřejných prostranství a zázemí pro kulturu a volný čas. Součástí projektu je i řešení zeleně a promenádních tras.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.