Diplomové práce

ŘÍČNÍ PŘÍSTAVIŠTĚ V LITOMĚŘICÍCH

Irena Zmeškalová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Nábřeží poloostrova Rybáře je řešeno jako plocha pro rekreační vyžití obyvatelstva a zároveň jako brána do města lodní dopravou. Hlavním motivem je Vlna Rybáře doplněná o objekty zázemí. Je to páteřní cesta napříč poloostrovem ukončená objektem lezecké stěny, který vertikálně propojuje poloostrov a Tyršův most. Objekty jsou navrženy, jako modulové prefabrikované buňky, z důvodu snadného přemístění v případě povodní. Objekt lezecké stěny je řešen jako halová železobetonová konstrukce. Cílem byl návrh, jako návod k budoucímu přístupu k rozvoji lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.