Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Diplomové práce

Polyfunkční dům, Karlín

Michaela Plucarová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.