V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Diplomové práce

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ - CENTRÁLNÍ ZÓNA MĚSTA DĚČÍN

Ondřej Sikora

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.