Diplomové práce

Polyfunkční dům, Žižkov

Lenka Mrzílková

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.