Výstava ateliérových prací

VLKOV NA NOHOU!

Bc. Alena Richterová

Anotace

VLKOV. Barvitá vesnice v jižních Čechách. KRAJINA. Plná rybníků, řek, lesů, rovinatá, chráněná, přespříliš navštěvovaná. KLID. Rezonující pocit. ŽELEZNICE. Páteř udávající formu, dynamický vstup. CYKLISTIKA. Absolutní dominancí nad pěším pohybem. PROBLÉM. Nadturismus, vylidnění, půdní eroze, ztráta totožnosti, nízký rozpočet obce. HODNOTY. Vodní život, biodiverzita, historie, prostupnost. SNAHA. O zpřístupnění, scelení a zobytnění. ÚSILÍ. Neublížit, raději pomáhat. POKUS. Zachovat místní identitu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová