Diplomové práce

Kreativní cluster, bydlení v zeleni

Michaela Gregorová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.