Diplomové práce

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, AREÁL ČKD VYSOČANY

Eva Šarochová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.