Diplomové práce

KONVERZE BÝVALÉ KALÍRNY NA STARTOVNÍ BYDLENÍ

Šárka Kadeřábková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.