Od pondělí 21. 9. 2020 přechází FA ČVUT na distanční výuku

Diplomové práce

REVITALIZACE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU KOLBENOVA, BYDLENÍ PRO SENIORY

Kristýna Šilhánová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.