Diplomové práce

Dostavba náměstí, Kácov

Alžběta Majnušová

Architektura a urbanismus

Anotace

Navrženým objektem je pivovarský dům, který je součástí souboru staveb dostavby východní části kácovského náměstí. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází sklad piva, který je propojený se stávajícím objektem pivovaru. V parteru jsou tři prodejny, z toho dvě univerzální k pronájmu, třetí slouží jako produktová prodejna pivovaru a výdej skladu. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou tři mezonetové byty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.