Diplomové práce

Bytová stavba - zelený pás pod zámkem

Ondřej Brych

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bytový dům se nachází v Michově Hradišti na podlouhlém dvouúrovňovém pozemku. Na jedné, vyšší severní úrovni, se dům tváří jako zástavba rodinných domků, navazující tak na sousední čtvrt, ale i přesto si zachovává kompaktnost a soudržnost jedné velké stavby. Z druhé jižní úrovně dům odhlauje celou svou hmotu, která tvoří opěrnou zed svahu a prodlužuje linii zámecké zdi. Svým otočením v prostoru a zarovnáním na linii zámku dům vytváří dva klíny. Jeden sestávající ze zeleně z pod zámku a druhý, sestávající chodníku vedoucího směrem z města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.